Quartz

P/N Manufacturer Quantity Packaging D/C ROHS Status Availability Prepare for Request
Seiko 5976 T&R 05/26 RoHS
Crystal 2897 T&R 01+ Non RoHS
Epson 12000 T&R 02/15 Non RoHS
Epson 1000 T&R 01/17 Non RoHS
Taitien 1106 T&R 09/25 RoHS
HCJ 50 Tube 98/05 Non RoHS
HCJ 37 Tube 90+ Non RoHS
229 T&R RoHS
Epson 858 T&R 06/24 RoHS
Auris 97 Bag 09/07 RoHS
IQD 87 Bag 07+ RoHS
Jauch 195 cut Tape 08/22 RoHS
Auris 235 Bag 04+ RoHS
nA 222 Bulk nA RoHS
Epson 105 Tube 03+ Non RoHS
Taitien 2000 T&R 08/11 RoHS
Nihon 2500 T&R 08/30 RoHS
Epson 1000 T&R 09/11 RoHS
Crystal 10000 T&R 12/27 RoHS
Geyer 670 T&R 98+ Non RoHS
Geyer 813 T&R 99/22 Non RoHS
Rami Tech. 2199 T&R 08+ RoHS
Sumida 138 T&R 04+ Non RoHS
Hong Kong X Tals Ltd 393 T&R 11/21 RoHS
Fox Electronics 50 cut Tape n/A
Jauch 456 T&R 07+ RoHS
Quarzcom 70 T&R 09/05 RoHS
Epson 400 T&R 11/24 RoHS
Abracon 1000 T&R 11/20 RoHS
Epson 4 Tube 06+ RoHS
Epson 9 Tube 06+ RoHS
T.T.E. 970 T&R 06/37 RoHS
Jauch 970 T&R 03/25 Non RoHS
Epson 3608 T&R 10/45 RoHS
Epson 10 Bulk 03+ Non RoHS
JYEG 2000 T&R 10/08 RoHS
TJE 1010 T&R 09+ RoHS
Epson 108 cut Tape 03+ Non RoHS
Anaren/Xinger 6 Tube 02+ Non RoHS
Anaren/Xinger 79 Tube 03/50 Non RoHS
Taitien 1522 T&R 08+ RoHS
Acal 1392 T&R 04/08 Non RoHS
C-MAC 720 T&R 06+ n/A
LTC 96 cut Tape 10/ RoHS
Geyer 980 T&R 08/07 RoHS
Caltron 2400 Bulk 07/18 RoHS
Vectron 50 Tray 98/26 Non RoHS
Geyer 85 cut Tape 07/09 RoHS
Vectron 50 Tray 98/18 Non RoHS
Epson 37 cut Tape 98+ Non RoHS

Bestellhotline

+49 (8166) 99060 0